Istav

Tento email dostávate na základe našej spolupráce so spoločnosťou:

Istav Media, s.r.o.
Adresa Nádražní 32, 150 00 Praha - Smíchov
IČ: 034 41 725 DIČ: CZ 034 41 725

Zmluva o platenom prístupe do databázy stavebných zákaziek ISTAV / ISTAV - informační servis ve stavebnictví .

www.istav.sk, www.istav.cz

S Vašimi údajmi narábame v súlade s podmienkami zásady spracovania a ochrany osobných údajov GDPR.